Informacja | Akcyza na preparaty smarowe

Od dnia 1 listopada 2019 roku, państwo wprowadza akcyzę w wysokości 1,18 PLN do każdego litra na preparaty smarowe włącznie z cieczami chłodząco-smarującymi i wszystkimi preparatami występującymi pod kodem CN3403. W związku z tym należy doliczyć powyższą kwotę do kwoty netto wszystkich produktów zakupionych w naszej firmie.

Olej silnikowy SUPEROL AGRON CB - SAE 30 opak. 205 litrów

Cena:1325.50
dostępny 24h
SAE 30
 
Oleje silnikowe sezonowe letnie AGRON CB są stosowane w silnikach z zapłonem samoczynnym bez doładowania, pracujących w warunkach lekkich i średnich obciążeń. Mogą być stosowane do silników starszego typu, do których producent zaleca stosowanie olejów klasy CB.
 
Charakterystyka
 
Oleje AGRON CB są produkowane z odpowiednio dobranych, selektywnie rafinowanych podstawowych olejów mineralnych oraz zestawu dodatków uszlachetniających, zapewniających zgodną z wymaganiami jakość produktu. 

Zastosowany zestaw dodatków gwarantuje dla tej klasy oleju:
  • dobre własności detergencyjno-dyspergujące
  • dobre własności przeciwzużyciowe
  • dobre własności przeciwutleniające i przeciwkorozyjne
  • dobre własności lepkościowe w wysokiej temperaturze
Wszystko to w efekcie zapewnia bezawaryjną pracę silnika.
 
Zastosowanie
Oleje AGRON CB są zalecane do stosowania w okresie letnim w starszych typach silników wysokoprężnych bez doładowania, eksploatowanych w warunkach lekkich i średnich obciążeń, samochodów dostawczych, ciężarowych oraz ciągników rolniczych.
 
Użytkownicy:
  • samochodów dostawczych i ciężarowych
  • ciągników rolniczych
 
Spełnia wymagania norm i specyfikacji
  • API CB
 
Podstawowe własności fizyko-chemiczne
WłasnościJednoska miaryWymagana wartość
Klasa lepkości wg SAE   30
Lepkość kinematyczna w temp. 100oC mm2/s 11,9
Wskaźnik lepkości   n.n. 90
Temperatura płynięcia oC n.w. -20
Temperatura zapłonu oC n.n. 230
Liczba zasadowa mg KOH / g
do góry