Informacja | Akcyza na preparaty smarowe

Od dnia 1 listopada 2019 roku, państwo wprowadza akcyzę w wysokości 1,18 PLN do każdego litra na preparaty smarowe włącznie z cieczami chłodząco-smarującymi i wszystkimi preparatami występującymi pod kodem CN3403. W związku z tym należy doliczyć powyższą kwotę do kwoty netto wszystkich produktów zakupionych w naszej firmie.

Olej hydrauliczny HV 68 opak. 20 litrów

Cena:180.00
dostępny 24h
Olej do układów napędu i sterowania hydraulicznego
 
Oleje L-HV charakteryzują się wysokim poziomem własności przeciwzużyciowych, oraz szczególnie niską zależnością lepkości oleju od temperatury - polepszone własności lepkościowo-temperaturowe. Produkowane z głęboko rafinowanych, odparafinowanych i hydrorafinowanych olejów mineralnych otrzymywanych z przeróbki ropy naftowej. Oleje te zawierają odpowiednio dobrany zestaw dodatków uszlachetniających niskopopiołowych lub bezpopiołowych o działaniu przeciwkorozyjnym, przeciwutleniającym, smarnym, deemulgującym i antypiennym. Oleje hydrauliczne L-HV stosuje się w układach napędu i sterowania hydraulicznego, szczególnie w urządzeniach ruchowych, maszynach budowlanych oraz w urządzeniach jednostek pływających.
 
 
Właściwości
 • ZABEZPIECZENIE PRZED ZUŻYCIEM
 • WŁAŚCIWOŚCI SZEROKO-TEMPERATUROWE
 • optymalna ochronę powierzchni smarowanych elementów
 • wysokie własności przeciw-pienne
 • dobre wydzielanie powietrza
 • bardzo dobre własności deemulgujące
 • stabilność hydrolityczna
 • wysoka filtrowalność
 • utrzymane czystości układów smarowania
 • długą trwałość części układów hydraulicznych
 
Zastosowanie
 • układów hydraulicznych napędu i sterowania
 • układów obiegowych
 
Specyfikacje, klasyfikacje, aprobaty
 • ISO VG 32-100
 • ISO-L-HV
 • DIN HVLP 51524cz3
 
Podstawowe własności fizyko-chemiczne
 
WłasnościMetodyJednostka miaryHV 68
Barwa wzrokowo - żółta
Lepkość kinematyczna w 40 oC ISO 3104 mm2/s 61,2 - 74,8
Wskaźnik lepkości ISO 2909 - 99
Temperatura zapłonu ISO 2592 oC 150
Temperatura płynięcia ISO 3016 oC -27
Właściwości deemulgujące ASTM D 1401 - 20
do góry