Informacja | Akcyza na preparaty smarowe

Od dnia 1 listopada 2019 roku, państwo wprowadza akcyzę w wysokości 1,18 PLN do każdego litra na preparaty smarowe włącznie z cieczami chłodząco-smarującymi i wszystkimi preparatami występującymi pod kodem CN3403. W związku z tym należy doliczyć powyższą kwotę do kwoty netto wszystkich produktów zakupionych w naszej firmie.

HighCool DT 65 - Chłodziwo półsyntetyczne do obróbki metali opak. 205 kg

HIGHCOOL DT 65 wodorozcięczalny koncentrat chłodziwa półsyntetycznego  o wysokiej zawartości oleju mineralnego głebokorafinowanego, przeznaczony głównie do obróbki stali trudnoskrawalnych w procesach obróbki skrawaniem stali, żeliwa i metali kolorowych. Produkt przeznaczony jest dla obróbki wymagającej bardzo dobrych własności smarnych.

W zależności od rodzaju obróbki najczęściej stosuje się emulsje o następujących stężeniach:

 • szlifowanie: 2%
 • toczenie: 4-5 %  
 • frezowanie: 5-8 %
 • wiercenie otworów płytkich: 5-8 %
 • wiercenie otworów głębokich: 8-10 %
 • gwintowanie: 8-10 %
 • rozwiercanie: 8-10 %

 

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

HIGHCOOL DT 65 jest koncentratem chłodziwa wysokoolejowego. Zawiera olej mineralny głębokorafinowany, emulgatory, inhibitory korozji, dodatki smarne, biobójcze. Nie zawiera azotynów, PCB, PCT ani innych nośników chloru, związków siarki i fosforu. Charakteryzuje się dobrymi własnościami smarnymi i trwałością w czasie eksploatacji.

HIGHCOOL DT 65 zawiera ok. 65% oleju mineralnego. Współczynnik refraktometryczny wynosi 0,912.

 

WŁASNOŚCI

 • wygląd jednorodna, klarowna ciecz barwy brązowej
 • lepkość kinematyczna w temp. 40ºC, nie wyższa niż 250
 • własności 2% emulsji na wodzie o twardości 15ºN
 • wygląd mleczna
 • stabilność wytrzymuje
 • pH 9.0 - 9.5
 • własności przeciwkorozyjne metodą Herberta, ocena liczbowa H0

 

SPORZĄDZANIE EMULSJI

Emulsję sporządza się przez dodanie koncentratu oleju HIGHCOOL DT 65 małymi porcjami do wody o temperaturze 20ºC - 25ºC przy równoczesnym intensywnym mieszaniu.

Szczególnie zaleca się sporządzanie emulsji za pomocą urządzeń inżektorowych, gwarantujących dokładne zemulgowanie koncentratu.

 

EKSPLOATACJA EMULSJI

Długotrwałe i właściwe użytkowanie emulsji można uzyskać stosując następujące zalecenia:

 • mycie i odkażanie układu emulsyjnego przed wprowadzeniem nowej emulsji
 • stosowanie wody o twardości poniżej 15ºN i pH powyżej 6
 • kontrolę stężenia emulsji za pomocą refraktometru
 • utrzymywanie emulsji w stanie czystości i nie wprowadzenie żadnych zanieczyszczeń, które powodują skażenie emulsji i silny rozwój bakterii
 • ewentualne przecieki olejów z układu smarującego, które sprzyjają rozwojowi bakterii, należy zbierać z powierzchni chłodziwa

W przypadku dłuższego postoju obrabiarki zaleca się okresowe natlenianie emulsji np. przez włączenie na kilka minut samego układu zasilania chłodziwa.

Szczegółową instrukcję stosowania chłodziw emulsyjnych dostarczamy na żądanie.

do góry