Informacja | Akcyza na preparaty smarowe

Od dnia 1 listopada 2019 roku, państwo wprowadza akcyzę w wysokości 1,18 PLN do każdego litra na preparaty smarowe włącznie z cieczami chłodząco-smarującymi i wszystkimi preparatami występującymi pod kodem CN3403. W związku z tym należy doliczyć powyższą kwotę do kwoty netto wszystkich produktów zakupionych w naszej firmie.

MT-FLUIDCUT PLUS opak. 220 litrów

Uniwersalny nieemulgujący, przeznaczonym do stosowania w charakterze cieczy

chłodząco-smarującej.

 

Zastosowanie

 • do cięcia i wiercenia
 • do obróbki wiórowej stali, żeliwa, stopów aluminium i metali kolorowych,
 • do  szlifowania

 

Zalety

 • doskonałe właściwości przeciwzużyciowe
 • duża skuteczność chłodzenia powierzchni metalu
 • poprawia gładkość obrabianej powierzchni
 • doskonała kompatybilność z uszczelnieniami
 • zmniejsza zużycie narzędzi do obróbki metalu
 • wysoka stabilność oleju przy długim okresie użytkowania

 

BHP

olej używany zgodnie z przeznaczeniem nie stwarzają żadnego szczególnego zagrożenia, nie zawierają cynku, metali ciężkich ani związku chloru

 

Charakterystyka

 • Wygląd zewnętrzny wzrokowo - klarowny
 • Barwa wzrokowo - żółta
 • Lepkość kinematyczna w 40 oC ISO 3104 mm2/s 28,8-35,2
 • Gęstość w 15 oC ISO 3675 kg/m3 867
 • Korozja miedzi ISO 2160 - 1a
 • Temperatura zapłonu ISO 2592 oC 200
 • Temperatura płynięcia ISO 3016 oC -30

 

do góry