Informacja | Akcyza na preparaty smarowe

Od dnia 1 listopada 2019 roku, państwo wprowadza akcyzę w wysokości 1,18 PLN do każdego litra na preparaty smarowe włącznie z cieczami chłodząco-smarującymi i wszystkimi preparatami występującymi pod kodem CN3403. W związku z tym należy doliczyć powyższą kwotę do kwoty netto wszystkich produktów zakupionych w naszej firmie.

HV

Oleje L-HV charakteryzują się wysokim poziomem własności przeciwzużyciowych, oraz szczególnie niską zależnością lepkości oleju od temperatury - polepszone własności lepkościowo-temperaturowe. Produkowane z głęboko rafinowanych, odparafinowanych i hydrorafinowanych olejów mineralnych otrzymywanych z przeróbki ropy naftowej. Oleje te zawierają odpowiednio dobrany zestaw dodatków uszlachetniających niskopopiołowych lub bezpopiołowych o działaniu przeciwkorozyjnym, przeciwutleniającym, smarnym, deemulgującym i antypiennym. Oleje hydrauliczne L-HV stosuje się w układach napędu i sterowania hydraulicznego, szczególnie w urządzeniach ruchowych, maszynach budowlanych oraz w urządzeniach jednostek pływających.
do góry